MATRIKELKORTENE

Matrikel nr. 67:
Sortevej 11 er vores hus på 78 m2 og grunden er på 1.477 m2.
I overensstemmelse med Struer Kommunes rammer og retningslinjer, må huset gerne renoveres og der må gerne bygges til.
Man må også gerne rive huset ned og opføre et helt nyt hus på grunden, indenfor en bebyggelsesprocent på maksimum 30.

På ejendommen Sortevej 11 må man gerne renovere / nybygge til med i alt ca. 420 m2, dog med maks. 2 etager og maks. 8,5 meter højt.

Matrikel nr. 3f+4h (den med blå kant)
er vores strandgrund, Sortevej 9. 
Der må ikke opføres beboelse på selve strandgrunden.

De øvrige matrikler direkte til Limfjorden:
Matrikel nr. 18c er Struer Kommune lodsejeren. 
Matrikel nr. 3h er Struer Kommune lodsejeren.
Matrikel 81a
(grunden mellem havnen og stranden) er Struer Kommune lodsejeren.

Rammer for Oddesund Nord :
Struer Kommunes LOKALPLAN NR. 293
for Oddesund Nord Lyst- og Fiskerihavn med
tilhørende KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9.
Byområde Oddesund Nord
Rammeområde 13 L 1
 
Matrikel nr. 67 er Sortevej 11 og matrikel nr. 3f+4h (den med blå kant) er Sortevej 9

Matrikler via satellit