Oddesundbroen og Dannebrog

Ejendommen Sortevej 11

Matrikel nr. 67 - Sortevej 11
Ejerlav: Serup By, Odby
Kommune: Struer Kommune
Grunden er på 1.477 m2
 

Der er tale om et ældre helårshus på 78 m2 fra 1938/1971/2000 med et udhus på 12 m2. Huset må gerne anvendes som fritidshus.
Der er et oliefyr med en ny olietank fra 2014, el, vand fra Oddesund Nord I/S Vandværk og med et af Struer Kommune godkendt kloakanlæg.
Huset ligger ved en asfalteret kommunevej til havnen Oddesund Nord Lyst- og Fiskerihavn, der drejer ind fra Rute 11 mellem Struer og Thisted.
Adressen er: Sortevej 11, Oddesund Nord, 7790 Thyholm.
Grunden er på 1.477 m2.
Ejendommen ligger i landzone og huset må gerne renoveres og der må bygges til.
Man må også gerne rive huset ned og opføre et helt nyt hus på grunden, indenfor en bebyggelsesprocent på maksimum 30.
På ejendommen må man gerne renovere / nybygge med i alt ca. 420 m2, dog med maks. 2 etager og maks. 8,5 meter højt. Det nye hus kan opføres med en beligenhed 60 meter fra vandkanten og med flot udsigt til Salling Sund. 
Byggeriet skal opføres i overensstemmelse med Struer Kommunes rammer og retningslinjer.


 
Den røde firkant er Sortevej 11 med matrikel nr. 67

Strandgrunden Sortevej 9

Matrikel nr.3f og 4h er sammenlagt - Sortevej 9
Ejerlav: Serup By, Odby
Kommune: Struer Kommune

Strandgrunden er på 787 m2 og ligger direkte til Limfjorden med en ca. 100 m privat vej fra Sortevej.
  
Fra Sortevej er der en privat vej til strandgrunden Sortevej 9. Fra ejendommen Sortevej 11 kan man gå over en trætrappe til strandgrunden.

Ejendommen matrikel nr. 67 Sortevej 11 og strandgrunden matrikel nr. 3f+4h Sortevej 9 sælges kun samlet.