Oddesundbroen

Strandgrunden Sortevej 9

Matrikel 3f og matrikel 4h - Sortevej 9
Ejerlav: Serup By, Odby
Kommune: Struer Kommune
Strandgrunden er på 787 m2

Strandgrunden
I tilknytning til ejendommen ligger strandgrunden på 787 m2 - lige ned til Limfjorden med en ca. 100 m privat vej fra Sortevej.
Der kan ikke tillades opførelse af beboelse på strandgrunden.
Mellem ejendommene på Sortevej og strandgrundene, ligger  der et dige. 
Diget blev etableret af kommunen i 1984 for at beskytte ejendommene mod højvande. 
 

             
       Strandgrunden set mod øst        Grisetåodde Fyr set mod vest


Billedet nedenfor er taget fra grunden Sortevej 11. Set mod øst ses masterne på havnen, Grisetåodde Fyr, Venø og i det fjerne Salling.

Strandgrunden 9 - set mod øst